Anglisci > Nauka > Lesson Materials and Class Handouts > Gramatyka > Modal verbs - czasowniki modalne
InstaLing
Modal verbs - czasowniki modalne Drukuj Poleć znajomemu
Średnia ocena użytkownika Brak ocen

Czasowniki modalne (modal verbs) to grupa czasowników rządzących się własnymi regułami. Czasowniki te mają ta samą formę dla wszystkich osób – nie dodajemy końcówek -s, -ing lub -ed. Do tworzenia pytań i przeczeń nie potrzebują operatorów – robimy je przez inwersję lub dodanie NOT do modala. Wyróżniamy następujące czasowniki modalne:

 

  1. can/ be able to

  2. could/ be allowed to

  3. may/might

  4. should/ought to

  5. must/have to

  6. mustn't

 

 

a) can = móc, umieć, potrafić

Używamy go do wyrażania umiejętności, pozwolenia, pytania o pozwolenie.

 

She can drive a car.

Can she drive a car?

She can't drive a car.

 

!!!! cannot = can't!!!

 

Formy can używamy tylko w teraźniejszości. W przeszłości stosujemy could (mogła) lub was/were able to ( umiała, była w stanie).

 

She was able to drive a car when she was 18.

They could go out on Saturday evening.

 

W formach przyszłych stosujemy „will be able to”.

I don't have time, so I will not be able to visit you.

 

b) could – może być użyty jako forma przeszła od can albo jako osobny czasownik wyrażający pozwolenie.

 

Could I borrow your English book?

 

W niektórych przypadkach could może być zastąpione formą „be allowed to”. Dzieję się tak, gdy pytamy o ustalone reguły, zasady, a nie czyjeś pozwolenie.

 

You are allowed to use this phone if you pay for it.

 

  1. May i might (może) używamy do wyrażenia prawdopodobieństwa. Forma ta jest stosowana w teraźniejszości i przyszłości.

 

It may/might be a bomb.

She may/might be late.

 

  1. should/ought to są używane w celu udzielenia rady , lub proszenia o nią. Formy te mogą być stosowane wymiennie.

 

You shouldn't smoke.

What should I do now?

 

e) must i have to są używane do wyrażania konieczności. Have to jest używane częściej, gdy ktoś lub ktoś nam coś nakazuje. Oba czasowniki są formami teraźniejszymi.

 

I must exercise more.

You have to study hard to pass this test.

 

W przeszłości stosujemy „had to”, natomiast w przyszłości „will have to”.

 

I had to clean my room.

Next week I will have to repair my old car.

 

Formę pytająca tworzymy tylko za pomocą „have to”:

Do I have to work till 7pm?

 

Formą przeczącą od must i „have to” jest „not have to” (przed not wstawiamy odpowiedni operator)


You don't have to fix this fence.

 

f) mustn't = nie wolno Forma ta wyraża silny zakaz i nie jest przeczeniem do must.


You mustn't leave you little boy alone at home.

 


Cytuj ten artykuł na swojej stronie

Komentarze użytkowników (0)

Żaden komentarz nie wystawiony

Dodaj swój komentarzmXcomment 1.0.4 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


                          ISSN: 2080-6760
Forgot Password?


ling.pl - darmowy słownik internetowy: słownik 2 mln haseł
[Szukaj w słowniku]
darmowy sownik angielski


 
Anglisci.pl    2004 - 2017,      ISSN: 2080-6760 Reklama w portalu Anglisci.pl Kontakt z redakcj
| Angielski gramatyka i nauka słówek | słownik angielsko polski | słownik polsko angielski | Katalog: szkoły i kursy językowe |
| asdf.pl | Forum językowe | Program Insta.Ling dla szkół i nauczycieli |