Anglisci > Dział studencki > Jak się uczyć
InstaLing
Jak się uczyć

Nadchodzi test, kolokwium - ba, żeby jedno. Przed oczyma staje nam widmo sesji (ba, czasem nie jednej ) i ... I wiemy czego mamy się nauczyć.
Ale czy wiemy JAK SIĘ UCZYĆ, żeby się tego wszystkiego NAUCZYĆ ?

Otóż często nie.

Człowiek jest z natury stworzeniem dość leniwym. Nie negując tu istnienia chlubnych wyjątków, zwracamy jedynie uwagę na to, że każdy z nas (bez wyjątków) marzy od czasu do czasu o posiadaniu magicznej różdżki, co, niech zauważą oburzeni powyższym stwierdzeniem, w paru przypadkach doprowadziło do powstania naprawdę fajnych rzeczy - np.: koła, windy, słownika ortograficznego, faxu, pizzy z dowozem, transmisji meczów footbolowych, komputera, internetu, Anglistów.pl... Ale...
Zmierzamy do tego, co znajdziecie na tej stronie, a czego nie.

Nie znajdziecie magicznej różdżki, ani zaklęć (to do tradycjonalistów). Nie znajdziecie też (niestety) oprogramowania metody NEO-MATRIX (to do operujących metaforami ery komputera).
OFERUJEMY za to, jak przystało na trzecie tysiąclecie, wiedzę o procesie uczenia się, jaką dysponuje współczesna nauka. Czyli podpowiedzi JAK się uczyć, aby się nauczyć, by ułatwić sobie życie, korzystając z drzwi, które są już dla nas otwarte. Także - gdzie sięgać po dalsze informacje.

Ponieważ każdy z nas jest inny, nie ma jednej optymalnej odpowiedzi. I dlatego warto szukać technik najlepiej odpowiadających Tobie właśnie. Najpierw jednak trzeba o nich poczytać - i lepiej poznać siebie.
Zapraszamy.

 

Jak się uczyć, żeby się nauczyć - kilka praktycznych rad.

W przebiegu procesu niektórzy psychologowie wyróżniają :

 1. zapamiętywanie,
 2. przechowywanie,
 3. odtwarzanie.
W fazie zapamiętywania, zależnie od zaangażowania wzroku lub słuchu zapamiętujemy, to co widzimy albo słyszymy bądź to, co chcemy zapamiętać. W pierwszym przypadku mówimy o pamięci mechanicznej, w drugim - o logicznej. Pierwsza dotyczy dosłownego zapamiętania materiału, druga - związana jest ze zrozumieniem treści i zdolnością wyboru rzeczy ważnych.Faza przechowywania jest fazą utajoną i może trwać od kilku sekund do kilku lat. O jej przebiegu dowiadujemy się na podstawie następnej fazy - odtwarzania. Ostatnia faza jest miarą procesów pamięci.

Rola powtarzania.

Ćwiczenie i powtarzanie jest niezbędne do wyuczenia się materiału przekraczającego zakres pamięci bezpośredniej. Liczba powtórzeń będzie zależna od nastawienia osoby uczącej się, wielkości i rodzaju materiału oraz sposobu nauki.

Jaki wpływ ma sposób uczenia się.

Ważne są tutaj:

 1. rozłożenie powtórzeń w czasie,
 2. organizacja porcji materiału do powtarzania (dzielenie go na części vs. powtarzanie w całości),
 3. wpływ próbnego powtarzania.

Z badań wynika, że rozłożenie w czasie i dłuższe odstępy między poszczególnymi elementami ułatwiają uczenie. Na pytanie: uczyć się metodą całościową (powtórki całego materiału w kolejnych próbach ), czy metodą częściową (podział materiału na logiczne części) nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Badania wskazują, że wraz z długością materiału wzrasta przewaga metody częściowej nad całościową. Z kolei uczenie jest szybsze wtedy, gdy uczący się odtwarza materiał po każdym przeczytaniu go w czasie nauki.

Z wiedzy na temat uczenia i zapamiętywania wynika kilka praktycznych rad:

 • Spróbuj na początek zogniskować swoją motywację na jednym celu: uczeniu się. Jeżeli potrafisz uczyć się przy muzyce, telewizji , rozmowach innych osób, to ... jednak nie dziel swojej uwagi pomiędzy te czynności, bo efektywność nauki będzie mniejsza. Motywacja ułatwia rejestrowanie i utrwalanie informacji.
 • Przed przystąpieniem do nauki ustal dokładnie zakres materiału , który masz zamiar przyswoić.
 • Określ czas, ktory możesz przeznaczyć na naukę. Pozwoli ci to robić przerwy - niezbędne dla efektywnego zapamiętywania.
 • Jeśli jesteś „wzrokowcem” zorganizuj materiał - pod kontem wizualnym: konspekty, kolorowe wyciągi z przeczytanych tekstów ... Jeśli „słuchowcem”: zaopatrz się w magnetofon, dyktafon, który pozwoli ci już pierwsze czytanie tekstu nagrać na taśmie.
 • Staraj uczyć się częściami. Nie wpadaj w panikę, jeśli materiał jest obszerny, czasu mało i wydaje ci się, że dzielenie go jest stratą czasu. Pośpiech tylko pozornie przybliża cię do celu!
 • Jak najczęściej „sprawdzaj się”. Odtwarzanie nauczonego materiału pomaga w trwałym przyswojeniu go.

Jak się uczyć - Bibliografia

Zapraszamy do sięgania po te książki. Jak widać jest ich wiele, a my mamy zamiar powiękaszać z czasem listę o kolejne sprawdzone, ciekawe pozycje.
Chętnie przyjmiemy Wasze sugestie .
Jak widać zdecydowanie nie ma jednej jedynej odpowiedzi na pytania o procesy pamięciowe i uczenia się ...
Jeżeli nie znajdziecie (w co wątpimy), metody dla siebie - na pewno zyskacie samowiedzę i świadomość problemów, które będą nieocenione we własnych poszukiwaniach, a także w Waszej pracy nauczycielskiej.

Uczenie się i pamięć

 • Tony Buzan - Pamięć na zawołanie , Rusz głową;
 • Harry Lorayne - Superpamięć dla uczących się Sekrety superpamięci;
 • Jarosław Rudmański - Jak się uczyć;
 • Zbigniew Pietrasiński - Sztuka uczenia się, Atakowanie problemów;
 • Patrick Williams - Sztuka uczenia się metodą Josego;
 • Dr Jocelyne de Rotrou - Pamięć doskonała;
 • Zbigniew W. Brześkiewicz - Superumysł. Jak uczyć się trzy razy szybciej;
 • Gordon W. Green - Zostań celującym uczniem i studentem;
 • Edward de Bono - Naucz swoje dziecko myśleć;

NLP* - Programowanie NeuroLingwistyczne

 • Joseph O'Connor, John Seymour - NLP. Szkolenie menedżerów i trenerów NLP, Wprowadzenie do programowania neurolingwistcznego;
 • Diana Whitmore - Radość uczenia się, Zastosowanie psychosyntezy w wychowaniu;
 • Sue Knight - NLP w działaniu;
 • Harry Alder - NLP. Umiejętność realizowania marzeń;
*NLP- Neurolinguistic programming is defined as the influence of language patterns on the brain. It shows us how language patterns program our minds and form our views.


                          ISSN: 2080-6760
Forgot Password?


ling.pl - darmowy słownik internetowy: słownik 2 mln haseł
[Szukaj w słowniku]
darmowy sownik angielski


 
Anglisci.pl    2004 - 2017,      ISSN: 2080-6760 Reklama w portalu Anglisci.pl Kontakt z redakcj
| Angielski gramatyka i nauka słówek | słownik angielsko polski | słownik polsko angielski | Katalog: szkoły i kursy językowe |
| asdf.pl | Forum językowe | Program Insta.Ling dla szkół i nauczycieli |