Anglisci > Praca > Matura > Matura pisemna > List formalny
InstaLing
List formalny Drukuj Poleć znajomemu

Forma i styl:

 • styl listu musi być formalny

 • stosujemy zdania złożone, stronę bierną i łączniki

 • nie stosujemy form skróconych i wyrazów potocznych

 • list powinien zawierać zwroty (początek - koniec):

 

Dear Sir/Madam – Yours faithfully

 

Dear Ms Brown – Yours sincerely

 

 • list formalny to prośba o informację( letter of enquiry), list z reklamacją (letter of complaint), list wyrażający opinię (opinion letter), podanie o pracę ( letter of application)

  ilość słów jest określona: 120-150

   

 

 • list powinien byc podzielony na akapity np. jedna informacja jeden akapit

  za to zdanie można uzyskać 10 punktów (4 pkt za przekazanie informacji 2 pkt za formę, 2 pkt za poprawność językową i 2 pkt za bogactwo językowe)

 

Przydatne wyrażenia:

 

Prośba o informację

I am writing to enquire about..... - Piszę z zapytaniem o ....

Could you send me some information about... - Czy moglibyście przesłać mi szczegóły o......

I would appreciate a quick reply. - Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedz

I would like to know more... - Chciałbym dowiedzieć się więcej.....

I would be grateful if you could... - Byłym wdzięczny gdybyście mogli.....

 

Reklamacja

I am writing to complain about... - Piszę z reklamacją.....

I want to express my dissatisfaction with .... - Chcę wyrazić swoje niezadowolenie z ....

I would be grateful if you could consider a full refund. - Byłbym wdzięczny gdybyście rozważyli całkowity zwrot pieniędzy.

I hope you will replace... - Mam nadzieję, że wymienicie....

I demand a refund. - domagam sie zwrotu pieniędzy

I am afraid Imust ask you... - Muszę prosić o....

 

List wyrażający opinię

I am writing in connection with... - Pisze w związku z ....

I must agree/disagree with.. - Musze się zgodzić/nie zgodzić

I was fascinated/amused/shocked.. - Byłam zafascynowana/zadowolona/zszokowana

I must say I agree... - Muszę powiedzieć, że zgadzam się....

 

Podanie o pracę/ list motywacyjny

I am writing in response to... - Pisze w odpowiedzi na.....

I am writing with regard to the advertisement which appeared in....on... - Piszę w odniesieniu

do ogłoszenia, które pojawiło się w .... dnia.....

I would like to apply for the position of..... - Chciałbym się starać o posadę.....

As far as my qualifications are concerned... - Biorąc pod uwagę moje kwalifikacje...

I enclose my CV. - Załączam moje CV

 

 

ad 1

 

Przykładowe zadanie:

W gazecie znalazłeś ogłoszenie o kursie języka angielskiego. Napisz list w którym:

 • podasz skąd wiesz o kursie i dlaczego cię zainteresował

 • zapytasz o dwa szczegóły dotyczące metod nauczania

 • zapytasz o termin rozpoczęcia kurs i poziomy nauki

 • poprosisz o ulotkę ze szczegółowymi informacjami i telefon kontaktowy

   

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

 

Dear Sir/Madam

 

 

I am writing in connection with your English course advert which I found in the newspaper two days ago. I am interested in this course because I want to pass my Matura exam and I need to improve my language. What is more, I like English language very much.

 

Could you give me some more information about teaching methods? I want to know which skills – speaking or writing will I develop and what kind of teaching aids do you use? Have you got any successes in this field?

 

If I decide to attend this course, when does it start? What level of teacing do you have? I am not good at English so a lower level would be the best. I would be grateful if you could send me a leaflet in order to show it to my parents. I need your phone number as well.


I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

 

XYZ

 

ad 2

Będąc na zakupach w centrum handlowym kupiłaś nowy telefon. Niestety następnego dnia przestał działać. W liście do producenta:

 • napisz co i gdzie kupiłaś

 • na czym polega wada i kiedy wystąpiła

 • co zrobiłaś w celu naprawy i jakie były tego efekty

 • czego się domagasz i w jakim terminie

   

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

Dear Sir/Madam,

 

I write to complain about the mobile phone I bought at your shop in Poznań a week ago. It was a present from my grandmother on my sixteenth birthday. I choose the model and the color.

 

The phone worked perfectly well for the first two days. I could phone, answer calls, send messages and even listen to the music. But on the third day something has happened. When the battery ran down the phone turned off I cannot turn it on.

 

I tried to recharge the battery, but it did not work. So I decided to borrow another battery from my friend. We replaced them, but again nothing happened. As the phone is still under guarantee I decided to write to you.

 

I am afraid I must ask you to check my phone. If you cannot fix it in one week I want a full refund.

 

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

 

 

XVZ

 

ad 3

W ostatnim wydaniu dziennika przeczytałeś artykuł na temat nielegalnego ściągania plików z internetu.

 

Postanowiłeś napisać do tej gazety i wyrazić swoje zdanie na ten temat. W liście uwzględnij:

 • kiedy i gdzie przeczytałeś ten artykuł

 • dlaczego Cię zainteresował i co o nim myślisz

 • przedstaw swój punkt widzenia i uzasadnij go

 • zaproś innych uczestników do wyrażania opinii

   

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

 

Dear Editor,

 

I am writing in connection with the article I have read in „Gazeta Wyborcza” last week. It was entitled „Dangerous Internet”.

 

The article interested me a lot, as I am a great fun of it. I use the Net every day and I think it is very helpful. I think that this article has shown the Internet from a different point of view. I read how dangerous it can be.

 

In my opinion people should not download music and films from the Internet. It is illegal. People should pay at first to watch somebody's work and no to steal it.

It would be a good idea if all teenagers could express their opinion about downloading and the Internet. Maybe one day someone will find a solution to this problem.

 

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully

 

XYZ

 

ad 4

Po ukończeniu szkoły średniej starasz się o pracę. W gazecie znalazłeś ogłoszenie o pracy w restauracji. Napisz podanie o pracę:

 • podaj swój wiek i wykształcenie

 • podaj jakie masz doświadczenie zawodowe i dlaczego starasz się o ta pracę

 • zapytaj o warunki pracy i zapłatę

 • napisz jak się z tobą skontaktować i kiedy możesz zacząć.

   

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

 

 

Dear Sir/Madam,

 

I am writing in connection with the job advertisement which I found yesterday in the newspaper. I want to work in your restaurant. My name is Kate Smith. I am nineteen years old. In May I finished my secondary school and now I am looking for a job, as I do not have money for further education.

 

My job experience is not very big. Last summer I worked in a cafe in Gdansk. I was a waitress for one month. I am honest and hard-working so I think I am a perfect candidate for that post.

 

Nevertheless, I have some questions. What are the working conditions? How many hours a day will I have to work?And finally, how much will I earn?

 

If you are interested please contact me. My phone number is 34625282. I can start my work at any time.

 

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

XYZ

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


                          ISSN: 2080-6760
Forgot Password?


ling.pl - darmowy słownik internetowy: słownik 2 mln haseł
[Szukaj w słowniku]
darmowy sownik angielski


 
Anglisci.pl    2004 - 2017,      ISSN: 2080-6760 Reklama w portalu Anglisci.pl Kontakt z redakcj
| Angielski gramatyka i nauka słówek | słownik angielsko polski | słownik polsko angielski | Katalog: szkoły i kursy językowe |
| asdf.pl | Forum językowe | Program Insta.Ling dla szkół i nauczycieli |