Anglisci > Dział studencki > Stypendia
InstaLing
Stypendia
Zasadniczy podział na rodzaje stypendiów udzielanych studentom przebiega pomiędzy stypendiami wypłacanymi w ramach danej uczelni, a stypendiami pochodzącymi z innych źródeł, np. prywatnych fundacji.
Rodzaje stypendiów uczelnianych
1/ stypendia socjalne,
2/ stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3/ stypendia za wyniki w nauce,
4/ stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,
5/ dopłaty do zakwaterowania,
6/ dopłaty do posiłków
7/ zapomogi
Zasady przyznawania stypendiów uczelnianych
Zasady przyznawania stypendiów są ustalane przez poszczególne uczelnie, gdzie Prorektor d/s Studenckich w porozumieniu z Samorządem Studenckim definiują wysokości stypedniów, w zależności od dochodów rodziny studenta, albo wyników w nauce. Rownocześnie ustalane są zasady przyznawania dopłat i zapomóg, oraz regulacje dotyczące utraty stypendiów/zasiłków w przypadkach, kiedy student nie wywiązuje się ze stawianych wymagań. Każda uczelnia posiada regulamin sypendialny dostępny dla studentów w dziekanacie uczelni.
Stypendia pozauczelniane
Stypendia fundowane przez rozmaite organizacje poza państwowe dają możliwości wyjazdu za granicę i studiowania na zagranicznych uczelniach. Oczywiście rzadko się zdarza, aby ktoś finansował pełne studia wieloletnie, ale na kilkumiesięczne, albo roczne kursy liczyć można. Poniżej znajdziecie listę organizacji, które zajmują się wspomaganiem i fundowaniem stypendiów . Lista będzie uaktualniana w miarę jak odnajdziemy jakieś inne organizacje zajmujące się fundowaniem stypendiów i organizacją pomocy dla studentów.
Preferencyjne Kredyty dla Studentów
Preferencyjny Kredyt Studencki jest przeznaczony dla wszystkich studentów, niezależnie od rodzaju studiów, czy typu uczelni. Wszelkie precyzyjne wyjaśnienia na temat zasad przyznawania kredytu znajdziecie na specjalnej stronie pana Jakuba Karnowskiego, jednego z współautorów ustawy o kredytach studenckich: Kredyt Studencki - www.karnowski.pl


                          ISSN: 2080-6760
Forgot Password?


ling.pl - darmowy słownik internetowy: słownik 2 mln haseł
[Szukaj w słowniku]
darmowy sownik angielski


 
Anglisci.pl    2004 - 2017,      ISSN: 2080-6760 Reklama w portalu Anglisci.pl Kontakt z redakcj
| Angielski gramatyka i nauka słówek | słownik angielsko polski | słownik polsko angielski | Katalog: szkoły i kursy językowe |
| asdf.pl | Forum językowe | Program Insta.Ling dla szkół i nauczycieli |